معماری امنیت شبکه

هر سازمان موفقی به قدرت ساختار سازمانی خود متکی است. یک طرح تجاری دقیق، کارمندان کارآمد و تجربه کاری پرسنل کلیدی همگی حیاتی هستند. یک تیم قدرتمند از سازگاری و تعهد همه موارد فوق ساخته شده است و پیاده سازی یک معماری امنیت سایبری قوی از این قاعده مستثنی نیست.

معماری امنیتی به موقعیت‌یابی کنترل‌های امنیتی و اقدامات متقابل نقض و نحوه ارتباط آنها با چارچوب کلی سیستم شرکت شما کمک می‌کند. هدف اصلی این کنترل ها حفظ ویژگی های کیفی مهم سیستم شما مانند محرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن است. همچنین این هم افزایی بین دانش سخت افزار و نرم افزار با مهارت برنامه نویسی، مهارت های تحقیق و توسعه سیاست است.

معماری امنیت شبکه شامل عناصر شبکه و امنیتی است، مانند موارد زیر:

  • عناصر شبکه
  • عناصر امنیتی
  • چارچوب ها و استانداردهای امنیتی
  • رویه ها و سیاست های امنیتی

هدف از معماری امنیت شبکه

یک معماری امنیت سایبری که به خوبی طراحی شده است، کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا در برابر حمله سایبری یا شکست یک یا چند جزء زیرساخت خود انعطاف‌پذیری خود را حفظ کنند. این معماری باید برای استفاده روزانه در طول عملیات عادی کسب و کار بهینه شود و شرکت را برای مقابله جهش ها یا افزایش ترافیک معقول و مدیریت مناسب تهدیدهای سایبری احتمالی برای سازمان آماده کند.

چگونه یک معماری امنیت شبکه ایجاد می کند؟

یک معماری امنیتی برای جلوگیری از تهدیدات سایبری بالقوه برای شبکه و سیستم های یک سازمان است، که می بایست دید و کنترل لازم برای شناسایی و پاسخگویی به تهدیدات سایبری برای سیستم های یک سازمان را فراهم کند.

فهرست زیر بخشی از یک معماری امنیتی موثر و با دقت برنامه ریزی شده است:

  • جهت گیری در زمینه واکنش حوادث به تهدیدات، بازیابی فاجعه، پیکربندی سیستم، ایجاد و مدیریت حساب، و نظارت بر امنیت سایبری
  • مدیریت هویت
  • تصمیم به گنجاندن و حذف افراد مشمول حوزه معماری امنیتی
  • کنترل دسترسی و مرز
  • اعتبار سنجی و تنظیم معماری
  • آموزش

معماری امنیت سایبری در یک سیستم تجاری بسیار مهم است، مانند قفل ها و سیستم های امنیتی فیزیکی که برای فضاهای اداری خود می سازیم. چیزی که این بار متفاوت است این است که قفل ها مجازی هستند، اما قفل های دوتایی ضروری هستند تا به عنوان یک بازدارنده خوب عمل کنند. در چشم انداز مدرن ما این قفل های مجازی به اندازه قفل های فیزیکی مهم هستند.

شرکت پردیس بعنوان یک معماری امنیتی خوب، اهداف تجاری، قوانین و انطباق، و تهدیدهای امنیتی را در نظر می گیرد و متناسب با کسب و کار شما، با اعتبار سنجی امنیت سایبری و ارایه طراحی معماری ایمن در کنار شما خواهد بود.

برای مشاوره پروژه‌های دیتاسنتر خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پروژه‌های امنیت پردیس

مطالب امنیت پردیس