ذخیره سازی و پشتیبان‌گیری

راه حل های پشتیبان گیری سازمانی

پشتیبان گیری و بازیابی یک چالش پویا با نیازهای در حال تغییر است، با توجه به طیف وسیعی از نرم افزارها، پایگاه های داده، سیستم های عامل و … برنامه ریزی برای داشتن یک سیستم بکاپ گیری یکپارچه بسیار سخت است. در عین حال شرکت پردیس می تواند با توجه به تجربیات گوناگون در این حوزه و با در نظر گرفتن کسب و کار شما، راهکاری یکپارچه و یا هیبرید جهت پشتیبان گیری از کلیه تجهیزات، سرویس‌ها و نرم افزارها شما ارایه نماید.

بهترین حالت در پشتیبان گیری و بازیابی حول محور داشتن یک برنامه پشتیبان گیری ۳-۲-۱ می چرخد. این امر حکم می‌کند که همیشه سه نسخه از داده‌های خود را نگهداری کنید: دو نسخه ذخیره شده محلی (اما در رسانه‌های ذخیره‌سازی مختلف) و یک نسخه خارج از سایت، در مجموع سه نسخه.

یک نسخه پشتیبان از داده های مهم برنامه را در نظر بگیرید. نسخه پشتیبان اولیه شما برای بازیابی سریع در مرکز داده شما ذخیره می شود و نسخه دوم در زیرساخت های مختلف (مثلا نوار یا رسانه دیسک) نگهداری می شود تا از یک نقطه خرابی جلوگیری شود. سپس، به صورت دوره ای داده های خود را در یک ابر و یا محیط خارج از سایت فعلی و به صورت Off-Site آپلود می کنید. این سومین کپی شما خواهد بود. این کپی حتی می‌تواند در صورت نیاز «قطع» شود و یک Air-Gap برای محافظت در برابر هک سایبری یا باج‌افزار ایجاد کند.

سازمان‌ها برای برآوردن نیازهای مدیریتی و دسترسی به داده‌های خود با تغییرات فناوری به چالش کشیده می‌شوند. با اضافه شدن فناوری‌های بیشتر و جدیدتر برای برآوردن نیازها و خواسته‌های سازمان، داده‌ها در چندین محیط از جمله ترکیبی، ابری و همچنین محیط‌های راه دور و توزیع شده قرار می‌گیرند که خطر از دست رفتن داده‌ها را افزایش می‌دهد و قابلیت بازیابی داده‌ها را به خطر می‌اندازد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و معرفی فناوری های جدید برای حل آنها، این ترکیب از فناوری اجتناب ناپذیر است. فناوری ترکیبی باعث می شود که داده ها و بارهای کاری در کل محیط ذخیره‌سازی توزیع و در نهایت این پیچیدگی و دشواری را برای اطمینان از بازیابی پایدار در سراسر محیط افزایش می دهد. راهکارهای پیشنهاد شده غالبا بر اساس نوع داده، حجم، محل های ذخیره سازی، شیوه های ذخیره سازی و نگهداری امن، پس از بررسی و شناخت کلیه سامانه ها و تجهیزات و در نظر گرفتن زمان بندی و اجرای شیوه های ترکیبی یا یکپارچه صورت می پذیرد.

برای مشاوره پروژه‌های دیتاسنتر خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پروژه‌های شبکه پردیس

مطالب شبکه پردیس