نگهداری و بهینه‌سازی–نگهداری با آپ‌تایم مطابق استاندارد

دیتاسنترها با اهداف ارایه سرویس‌های با اهمیت بالا ساخته می‌شوند. تداوم بسیاری از کسب‌وکارها وابسته به پایداری دیتاسنترها است. به‌عبارت‌ دیگر در این موارد، پایداری کسب‌وکار به‌اندازه پایداری دیتاسنتر آن مجموعه است و تداوم کارکرد صحیح دیتاسنترها دارای اهمیت بسیار زیادی است. به همین دلیل در اغلب موارد، با درنظرگرفتن افزونگی و یک طراحی اصولی و مطابق استاندارد تلاش می‌شود تا یک دیتاسنتر پایدار پیاده‌سازی شود. اما این موضوع به‌تنهایی کافی نیست و نگهداری صحیح از دیتاسنتر نیز در ماندگاری عملکرد بی‌نقص آن نقش کلیدی و حساس دارد. پس از فاز احداث و پیاده‌سازی دیتاسنتر و با شروع بهره‌برداری از آن، باید از ساختار اجرا شده نگهداری شود و اگر راهکار درستی در این مورد وجود نداشته باشد، دیتاسنتر با مشکلات مختلفی مواجه خواهد شد و تامین‌کننده نیازهایی که برای آن منظور ساخته شده است، نخواهد بود.

راهکار شرکت پردیس انجام بازدید‌های دوره‌ای، استقرار نیروی مقیم، یا ارایه سرویس به‌صورت موردی برای نگهداری و بهینه‌سازی دیتاسنتر با مدل‌های مختلف است.

برای مشاوره پروژه‌های دیتاسنتر خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پروژه‌های دیتاسنتر پردیس

مطالب دیتاسنتر پردیس