بازطراحی و بهینه‌سازی

با توجه به اینکه شبکه‌ها در قلب مدرن‌ترین تجارت‌ها قرار دارند، طراحی شبکه می‌تواند تاثیر زیادی بر نتایج کسب‌وکار داشته باشد. یافتن تعادل مناسب بین عملکرد شبکه، امنیت، افزونگی و هزینه نیازمند ترکیبی منحصر به فرد از مدیریت پروژه و مهارت فنی است.

طراحی و یا بازطراحی شبکه با شناسایی الزامات تجاری و فنی شروع می شود و تا قبل از مرحله پیاده سازی شبکه (زمانی که شما واقعا کار را برای استقرار و پیکربندی آنچه طراحی شده انجام می‌دهید) ادامه می یابد. طراحی شبکه شامل مواردی مانند تجزیه و تحلیل شبکه، آدرس دهی IP، انتخاب و یا تغییر سخت افزار، ارایه طرح منطقی و پروتکل های مورد نیاز و برنامه ریزی پیاده سازی است.

در شبکه‌های ساده، مانند شبکه‌هایی که در اکثر خانه‌ها و دفاتر کوچک یافت می‌شوند، طراحی شبکه یک فرآیند ساده است. در شبکه های سازمانی بزرگ، فرآیند طراحی شبکه اغلب بسیار پیچیده است و چندین ذینفع و پارامتر را درگیر می کند.

برای کمک به شما در اجرای پروژه بازطراحی شبکه خود، تیم فنی پردیس با استفاده از تجربه و دانش فنی کارشناسان، نسبت به بررسی عمیق پارامتر ها و موارد مورد نیاز می پردازد و با ارایه چارچوبی اساسی کلیه الزامات، نیازمندی‌ها و استانداردها را با توجه به انجام شناخت از زیرساخت و Business شما ارایه خواهد داد.

خدمات بازطراحی شامل حوزه ی شبکه‌های کلیه شبکه‌های اکتیو از جمله مراکز داده، شبکه های LAN،WAN، Wireless شبکه های SDN و یا هیبریدی می باشد و با توجه به نوع شبکه، زیرساخت و تجهیزات پروتکل های مورد نیاز جهت مهاجرت، بهبود و یا بازطراحی انتخاب خواهند شد.

نگاهی به فرآیند طراحی یا بازطراحی زیرساخت شبکه توسط تیم فنی پردیس

در حالی که مشخصات طراحی شبکه شما بر اساس اندازه و پیچیدگی متفاوت است، این چارچوب کلی می تواند به شما در تصمیم گیری صحیح کمک کند. کلیه سطوح قابل ذکر با توجه به تحلیل رشد شبکه کسب و کار شما در آینده صورت می پذیرد تا برنامه ریزی جهت رشد و توسعه شبکه شما در طرح جدید پیاده سازی گردد.

تعیین الزامات تجاری جهت ترسیم اهداف طرح مانند بهبود تجربه کاربر نهایی، کاهش هزینه ها، بهبود تدوام کسب و کار و …

تعیین الزامات فنی جهت ترسیم اهداف طرح مانند پهنای باند، تعداد شعبات، نوع ارتباطات، الزامات امنیتی، RTO/RPO و SLA

انجام فاز شناخت از زیرساخت شبکه، نوع کسب و کار و سرویس های موجود بر بستر شبکه

طراحی توپولوژی بر اساس پارامتر های فیزیکی :

اجرای اصلاحات پسیو و ارتباطی بر اساس نیاز (آرایش رک های زیرساختی، فیبر، کابل مسی و یا ارتباطات رادیویی )

طراحی منطقی شبکه:

آدرس دهی و IP Planing

طراحی شبکه سوییچینگ با توجه به بخش های مختلف ( کاربر نهایی، شبکه هسته، شبکه توزیع، شبکه مرکز داده و … ) و پیاده سازی استاندارد ها و الزامات امنیتی ارایه شده

تعیین Data Netflow در شبکه های دیتاسنتر، مجازی سازی و شبکه Access

تعیین پروتکل های مورد نیاز جهت استفاده ی شبکه جدید

طراحی توپولوژی منطقی شبکه بر اساس طرح های ارایه شده

طرح ریزی در خصوص شیوه پیاده سازی طرح جدید و مهاجرت از شبکه قدیم به شبکه جدید

راهکارهای زیرساختی ارایه شده توسط شرکت پردیس دارای بالاترین سطح استاندارد منطبق با اسناد طراحی شرکت های سازنده و همچنین تولید کننده جهت برآورده کردن نیاز سازمان ها و شرکت ها در همه سطوح ارایه می گردد و در آن الزامات قانونی و امنیتی، انعطاف پذیری، افزونگی و همچنین سهولت نگهداری رعایت می گردد.

شایان ذکر است تیم فنی پردیس یا توجه به تجارب گسترده در این حوزه، انجام طراحی و یا بازطراحی زیرساخت های شبکه های داده و مراکز داده را با استفاده از تجهیزات و برند های گوناگون در سطوح مختلف به انجام رسانیده است.

برای مشاوره پروژه‌های دیتاسنتر خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پروژه‌های شبکه پردیس

مطالب شبکه پردیس