انتقال و مهاجرت – انتقال و مهاجرت دیتاسنتر بدون قطعی

یکی از خدمات ویژه شرکت پردیس، سرویس انتقال و مهاجرت مراکز داده است. به طور معمول استراتژی مهاجرت مرکز داده شامل موارد زیر است:

تعریف دقیق هدف:

مهاجرت مراکز داده می‌تواند به‌ صورت فیزیکی باشد و یا مهاجرت از یک بستر و تکنولوژی به تکنولوژی جدیدتر.

برنامه‌ریزی دقیق بودجه و منابع موردنیاز:

یک گام ضروری برای فرآیند مهاجرت موفق برنامه‌ریزی دقیق بودجه است. سازمان ها باید در نظر داشته باشند ممکن است در بسیاری موارد هزینه مهاجرت بیشتر از بودجه‌ی در نظر گرفته شده باشد. به همین خاطر بودجه‌بندی دقیق و شناسایی صحیح منابع مورد نیاز می‌تواند تیم فنی را در مدیریت فرایند مهاجرت کمک کند.

آگاهی از فرآیند:

بدون داشتن دانش کافی از فرآیند کار، نمی‌توان مهاجرت را تکمیل کرد، تیم فنی و اجرایی باید تجربه‌های لازم در خصوص فرآیند مهاجرت را داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند راهکارهای خلاق و مناسب وضعیت پروژه ارایه دهند.

 فرآیندهای لازم به طور مختصر شامل:

  • ارزیابی مرکز داده فعلی
  • ایجاد استراتژی مهاجرت
  • انتخاب مقصد و شیوه مهاجرت
  • انجام برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص مهاجرت و بروز کمترین قطعی ممکن
  • توسعه و اعتبارسنجی و در نهایت انجام مهاجرت

مزایای برجسته مهاجرت مرکز داده چیست؟

  • افزایش کارایی
  • کاهش هزینه‌های عملیاتی و نگهداری
  • افزایش امنیت

برای مشاوره پروژه‌های دیتاسنتر خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پروژه‌های دیتاسنتر پردیس

مطالب دیتاسنتر پردیس