راه اندازی مرکز‌داده به صورت EPC شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان

ما چه کاری انجام دادیم؟

  • راه اندازی مرکز‌داده به صورت EPC در بخش‌های عمرانی، پسیو و اتصالات شبکه، اعلان و اطفا حریق، الکتریکال، مکانیکال، کنترل دسترسی، مانیتورینگ
  • طراحی ساختار فیزیکی مرکز‌داده
  • تامین تجهیزات داخلی و خارجی متناسب با نیاز کارفرما
  • نصب و راه‌اندازی مرکز‌داده
  • خدمات پشتیبانی و گارانتی

اطلاعات کلی پروژه:

  • کارفرما:شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان
  • دسته‌بندی پروژه:دیتاسنتر

برای مشاوره پروژه‌های IT خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.