تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و امنیت مرکزداده مادرتخصصی بازرگانی ایران

ما چه کاری انجام دادیم؟

  • تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و امنیت مرکزداده

اطلاعات کلی پروژه:

  • کارفرما:مادرتخصصی بازرگانی ایران
  • دسته‌بندی پروژه:تامین تجهیزات، شبکه و امنیت

برای مشاوره پروژه‌های IT خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.