تامین تجهیزات ذخیره‌سازی و اجرای مجازی سازی سازمان فنی و حرفه ای کشور

ما چه کاری انجام دادیم؟

  • تامین تجهیزات ذخیره‌ساز Unity 300
  • انجام پروژه مجازی‌سازی بر روی تجهیزات ذخیره‌ساز

اطلاعات کلی پروژه:

  • کارفرما:سازمان فنی و حرفه ای کشور
  • دسته‌بندی پروژه: شبکه و تامین تجهیزات

برای مشاوره پروژه‌های IT خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.