اجرای پروژه Passive ساختمان اصلی اداره کل پزشکی قانونی البرز

ما چه کاری انجام دادیم؟

  • اجرای پروژه Passive ساختمان اصلی

اطلاعات کلی پروژه:

  • کارفرما:اداره کل پزشکی قانونی البرز
  • دسته‌بندی پروژه:شبکه

برای مشاوره پروژه‌های IT خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.