نمودار سازمانی

Organization Chart

پردیس با هدف رسیدن به چشم انداز و تحقق ماموریت‌های خود تلاش دارد تا با گردآوری نیروی متخصص، جوان و خلاق در قالب سازمانی نظام‌مند و منسجم بتواند گام‌های مستحکمی در این زمینه بردارد.

نمودار سازمانی پردیس